Bàn làm việc góc L, mở rộng không gian làm việc, kích thước 180x60cm, lắp đặt dễ dàng