Ghế công thái học EMO, có núm điều chỉnh lưng, ngả lưng 150 độ