Ghế công thái học TMS08, ghế ngả lưng gác chân, nâng hạ lưng lưới tản nhiệt