Ghế Hiroshima bằng gỗ cao su tự nhiên phủ Pu, thiết kế cổ điển