Ghế xoay văn phòng Tân Hòa lưng lưới, có ngả lưng thư giãn 35 độ GX-01