Ghế xoay xương cá, lưng lưới có tựa đầu ngả lưng 35 độ